Projekt Nové mosty k nekonečnu uskutečnily společnosti Výzkumný ústav komunikace v umění a Kerzenlicht-Konzerte.


Výzkumný ústav komunikace v umění

Posláním Výzkumného ústavu komunikace v umění je být mostem mezi uměním a vědou.

Zabývá se aplikovaným terénním výzkumem komunikace v umění, především s důrazem na snahy o překlenutí mezilidských bariér a překonávání rigidních myšlenkových stereotypů.

Společnost dále realizuje projekty na vznik a umístění uměleckých děl do veřejného prostoru, zabývá se výzkumem a zviditelněním doposud málo popsaných směrů a osobností v umění a neziskovou publikační činností.


Kerzenlicht-Konzerte

Kerzenlicht-Konzerte (Koncerty při svíčkách) za sebou v dolnorakouském Waldviertelu má více než čtyřicetiletou historii. V prvních desetiletích byl centrem dění renesanční zámek Rosenburg, od roku 2009 se koncerty konají v opatství Geras.

V roce 2010 pověřila zakladatelka cyklu Elfriede von Manowarda organizováním koncertů klavíristu a skladatele Roberta Pobitschku, který na Koncertech při svíčkách pravidelně vystupoval již od roku 2003. Od roku 2012 rozšířil rádius cyklu a koncerty rozdělil do několika míst: Barokní zámek Riegersburg, hrad Hardegg, zámek Greillenstein, hrad a kostel svaté Gertrudy v Garsu am Kamp, kulturní dům a kostel ve Waidhofenu an der Thaya, opatství Zwettl, zámek Schrattenthal a další historicky významná místa v regionu.

Na Koncertech při svíčkách zní především komorní hudba a koncerty sólistů. Organizátor Robert Pobitschka nepovažuje osvětlení sálu svíčkami za klišé nebo okázalost, nýbrž za prohloubení duchovního obsahu hudby a také posílení spirituality, kterou lze vyjádřit prostřednictvím hudby. Tento směr určil první Koncert při svíčkách, který byl věnován výhradně gregoriánským chorálům interpretovaným proslulým sborem Choralschola kaple Wiener Hofburgkapelle 10. července 2021 v zámeckém kostele ve Schrattenthalu. Atmosféra pro rozjímání při koncertech je dána také historickým prostředím míst, ve kterých se koncerty konají.

K dalším vrcholům z poslední doby patří koncert orchestru Mozarteumorchester Salzburg v roce 2019, na kterém zazněl – kromě Mozarta a Griega – 2. klavírní koncert Roberta Pobitschky, jehož byl sám sólistou. V letech 2018 a 2019 zahrál Franz Bartolomey, violoncellista Vídeňské filharmonie, všechny suity Johanna Sebastiana Bacha pro sólové violoncello. Od roku 2018 je na programu také houslista Rainer Küchl, první koncertní mistr Vídeňské filharmonie a sólista všech velkých světových pódií. V sezóně 2021 bude Küchl společně s Robertem Pobitschkou interpretovali šest sonát Johanna Sebastiana Bacha BWV 1014 až 1019.

V roce 2017 byly do programu Kerzenlicht-Konzerte zařazeny také výstavy obrazů a soch. Kurátorkou je hraběnka Francesca Gräfin Pilati – Filo della Torre, která je taktéž čestnou členkou Kerzenlicht-Konzerte.

V roce 2021 byl dokončen surreální snímek Ab Ovo, vycházející ze života, výtvarných děl a happeningů Lubo Kristka. Při realizaci filmu se sešli Výzkumný ústav komunikace v umění s Kerzenlicht-Konzerte, jenž přispěl hudební složkou zkomponovanou hudebním skladatelem Robertem Pobitschkou. Premiéra se uskutečnila 04.09.2021 před Kristkovým domem v Brně.

Nadcházející koncerty:

24. června 2023, 20 hod, Renaissanceschloss Greillenstein, Bach bei Kerzenlicht,
RAINER KÜCHL, 1. koncertní mistr Vídeňských filharmoniků em. (housle): Johann Sebastian BACH, Sonaten & Partiten BWV 1001-1006
Více informací

16. července 2023, 20 hod, Waidhofen - Pfarrkirche, Orgel bei Kerzenlicht,
ROBERT POBITSCHKA (klavír): BACH, LISZT
Více informací

12. srpna 2023, 20 hod, Schloss Schrattenthal - Schlosskirche, Motetten bei Kerzenlicht,
Ensemble "Vox Archangeli": Motetten von PALESTRINA, HASSLER und DE VICTORIA
Více informací